top of page

מה זה תמט בלחץ מקומי?

שלם אני פרחיה ויש לי תמט בלחץ מקומי
ואני לא יודעת אפילו מה זה אני רוצה שתגי ד לי מה זה תמט בלחץ מקומי?!
בתודה פרחיה...

שלום פרחיה,
עליך למסור יותר פרטים בכדי שניתן יהיה לענות לשאלתך.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page