top of page

אצבעות רגליים כחולות באזור הצפרנים

האם נטילת קורטיזון באופן קבוע עקב מחלת קרוהן יכולה להסביר?ואנמיה קבועה עקב המחלה

שלום,
האנמיה יכולה להיות חלק מהמחלה המקורית.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page