top of page

דליות

למה הורידימ הבולטימ שכיחימ אצל נשימ יותר מאשר גברימ?

שלום,
הגורם העיקרי לורידים אצל נשים הוא ההריון ובגברים חבלה ברגליים.מסיבה זו יש הופעה רבה יותר אצל הנשים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page