top of page

גוש בוריד במרכז הזרוע וריד עליון

לפני כשבועיים הושפזתי בבי'ח ונתנו לי עירוי אנטיביותי דרך הוריד בזרוע , לאחר יום נסתם הצינור המחבר את האניפוזיה ביד והרגשתי כאב ביד ואי נוחות , לאחר שהאחות ניסתה ולא הצליחה [ חיברה לצינור הוריד אינפוזיית נוזלים ולא זרם ] החליפה לי ליד השנייה אך באותו מקום נוצר גוש בוריד ולאחר כמה ימים הרגשתי אי נוחות ביד + כאב , אני מרגיש שיש גוש כלשהו בוריד מה זה יכול להיות קריש דם או משהו אחר ?????

שלום אסי,
מדובר בפקקת מקומית בוריד.אין מקום לדאגה,הממצא יחלוף בעצמו.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page