top of page

בעית יצוב קומדין

אבי לאחר ניתוח לתיקון מסתם בלב כבר 4 שנים בשנים הראשונות עשה בדיקה כל שבועיים ,והיה יציב .לאחר השתלת קוצב לא מצליח לייצב את עצמו .עושה בדיקה כל שבוע ובדיקת הקומדין לא יציבה כלל וכלל.האם תוכל להמליץ על מומחה שיכול ליצב את הבעיה ?( שידוע לנו שחשוב מאוד שהוא יהיה מיוצב ולא יהיו סטיות משמעתיות היכולות לסכן את חיו

שלום שוש,
איזון הקומדין נעשה בדרך כלל על ידי רופא המשפחה.לעיתים נדירות ניתן להתיעץ עם המטולוג.אפשרות נוספת היא לוותר על הקומדין ולהמשיך טיפול קבוע בזריקות קלקסן.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page