top of page

הזרקת קלקסן לפני ביופסיה

אני נוטל קומדין ועומד לפני ביופסי של הריאה. שעלי להפסיק קומדין 5 ימים לפני הביופסיה וקיבלתי קלקסן להזרקה, 0.60 מ"ג, פעמיים ביום.
האם כמות זו יכולה להזיק?
האם מספיק ליטול את הזריקה פעם אחת ביום.
חשוב לי לקבל את המידע דחוף מכיון שכבר התחלתי עם ההזרקה.
תודה!

שלום משה אלון,
ההוראת שקבלת נכונות ומדויקות.בהצלחה!
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page