הצרות בעורק

עשיתי CTA וגילו שיש לי היצרות קשה במוצא העורק המזנטרי העליון,ממנו יוצא גם עורק הכבד הימני. הומלץ לבצע צינטור טיפולי והרחבה של ההיצרות למניעת ארוע מזנטריאלי. אשמח לקבל הסבר על ממצא זה ,האם במרפאתך נעשים טיפולים כאלה ומה הם סיכויי ההצלחה. תודה יעל.

NULL

dr_koren.jpg