top of page

בדיקת דופלר רגליים בתקופות שונות

בדיקת׳ דופלר 2005 מראה אינדקס מנוחה רגל מימין 0.75 רגל שמאל 1.08אינדקס מאמץ ברגליים רגל ימין 1.08 רגל שמאל 1.00
בדיקת דופלר 7/2012 אינדקס מנוחה רגל ימין 0.84 רגל שמאל 1.15 אינדקס מאמץ רגל ימין 0.71 רגל שמאל 1.14
אבקש לדעת מה ההבדל בינהם והאם הוא משמעותי . והאם יכול להיות מצב שהרגלים משתפרים במשך השנים על אף הכאבים בהליכה או בעליה במדרגות
בברכה דורית

שלום,
אלו טעויות מעבדה מקובלות .בסה"כ המצב סטטי.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page