top of page

קריש דם

האם קרישדם נעלם מהגוף לגמרי אחרי6 חודשים של טיפול בתרופותלדילול הדם?

שלום איברהים,
לעיתים התהליך נמשך מעבר לחצי שנה.בכל מקרה בשלבים אלו אין חשש מסיבוכים כאשר אתה גורב גרב אלסטית.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page