top of page

טיסה לחול לאחר פקקת DVT

לאחרונה, השבוע היה לי תסחיף ריאתי אשר טופל באמצעות זריקות
קלקסן. אני מרגיש מצוין כיום ושואל אם אוכל לטוס בשבוע הבא כרגיל
הטיסה היא לאירופה בת 4 שעות?

שלום רב,
ממש לא. חייב בבירור ועצירת טיסות ל-6 חודשים
ד”ר ארנון קורן – סגן מנהל המחלקה לכירורגית כלי דם מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון

dr_koren.jpg
bottom of page