top of page

DVT בוריד מרפק יד ימין

תודה על תשובתך ד"ר קורן-תוך כמה זמן אמור הקריש דם להיספג. הבהרה נוספת המתבקשת:1. האם אין כל חשש שהקריש דם ינוע לכייון הריאות והלב בטרם ייספג.
2. לגבי הוריד שחסום לאורך 10 ס"מ האם ישנו חשש לפגיעה בתפקוד המוטורי של הזרוע.
3.האם הכאב הטורדני - בעיקר בזמן מעמץ עם היד יעלם עם הקריש.
תודה
עמי

שלום עמי,
מדובר בוריד שטחי ביד שאיננו גורם לכל בעיה.ממליץ לחזור לפעילות רגילה ולנסות להתעלם.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page