top of page

מתן יעוץ לגבי צינתור טיפולי אפשרי

שלןם לך ותודה על התשובה המהירה שנתת לי. ראשית עלי להגיד לך שיש לי רופא מצנתר אחד הטובים בארץ ואיש יקר מאד. אני בסך הכל רוצה לקבל עוד יעוץ וללמוד על הבעיה שלי כמה שיותר .אני בן 45 עם עורק סתום בלב ואני מאמין שאפשר לפתוח את הסתימה על ידי צינתור טיפולי.אולי עם לייזר אולי עם מקדחה אולי משהו ניסיוני אולי אתה יכול לעזור לי .אודה לך מאד עם תיתן לי תשובה מעמיקה ותכוון אותי יותר אל המטרה שלי שהיא לפתוח את הסתימה הזאת. ותודה מאברהם.

שלום,
אנא פנה בשאלתך לקרדיולוג
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page