top of page

עורק התרדמה הפנימי

בצד שמאל נצפה רובד פיברוטי במוצא עורק התרדמה הפנימי הגורם להיצרות של עד 25%. נרשמה זרימה עורקית תקינה בכל הנקודות. נוסף לכך, בצד זה נצפה עורק התרדמה הפנימי מפותל בחלקו הדיסטלי.
בצד ימין נצפה רובד מסוייד במוצא עורק התרדמה הפנימי הגורם להיצרות בת 25-49%. נרשמה זרימה עורקית מערבולתית בכל הנקודות. נוסף לכך, בצד זה נצפה עורק התרדמה הפנימי מפותל בחלקו הדיסטלי

שלום,
מדובר בהפרעה קלה .יש לחזור על הבדיקה מידי 6 חודשים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page