top of page

אי קרישת דם

אחי בן 34 עבר במהלך 10 ימים 3 ניתוחים למעקפים ברגל אחרי הניתוח הרשון נסתם הוריד וזה אחרי שניתו אותו מהנפוזיה עשו לו עוד ניתוח וגם נסתם . התוח השילישי לקחו לו וריד מהרגל הבריאה . הבעיה שכפי שאומרים הרופאים שהוא לא מגיב לתרופות לקרישת דם

שלום,
תאור הבעיה מתאים להפרעה בתפקודי הקרישה.יש לבדוק האם גם מעשן-דבר שיכול בעצמו להיות הגורם לחסימות החוזרות.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page