העדר עורק ימני

בצינטור בשנת 2001 לא הודגם עורק ימני והטירוטריה מסופקת ע"י עורק עוקף גדול ביותר - אני רץ מרתון בן 55 והצינטור אז נבע בגלל מיפוי שהדגים מחלת לב איסכמית - למותר לציין שתוצאות הצינטור היו חסרי חשיבות קלינית שכן העורקים היו תקינים ופתוחים ( כל התהליך נבע כתוצאה ממבחן מאמץ חיובי לאיסכמיה )- בסוף התהליך קיבלתי אשור להשתתף בספורט תחרותי...היום כעבור 10 שנים חזרו התופעות הנ"ל ובמיפוי ישנו חשד לאיסכמיה קלה - הקרדיולוג מסרב לאפשר לי ספורט תחרותי או פעילות פיזית מוגברת למרות שאני אסימפטומאטי לחלוטין???!!!וגם מסרב להפנות אותי לצינטור נוסף? אשמח לשמוע התייחסות לנושא...ראוי לציין שלא שיניתי את אורח חיי ועדיין רץ למרחקים ארוכים ומרתון...

שלום,
ממליץ להחליף קרדיולוג
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg