top of page

הסיכון ברנו

אני מאובחנת כסובלת מ- mctd או סקלודרמה בין התופעות קיימת גם תופעת הרנו רציתי לבדוק מה הסיכון בבעיה הזו
תיקי

שלום,
קימת סכנת פצעים בגפיים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page