נמק מפושט רקמת שומן העור

האם יתכן כי זריקת קצף לאטימת וריד תגרום משך כשנתיים ומחצה לתהליך מפושטשל נמק רקמת השומן העורי)בכל הגוף(? והאם יש דרך להתחקות ו/אולעצור תהליך הרסני זה?
נעמה

שלום,
אינני מכיר תופעה כזו
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg