top of page

כלי דם חשוד ברחם

בעקבות חשד לפוליפ שמדותיו 6*6 הופניתי לבדיקת הסטרוסקופיה. בבדיקה ציין הרופא כי נראה אזור כלי דם חשוד בדופן קדמי ושרירן בולט בחלקו האחורי. רירית הרחם מעובה ולא סדירה. הרופא המליץ על כריתה בגישה הסטרוקופית. והעדיף להוציא את הממצא ולא להשאירו. השאלה היא אם לא ניתן להמנע מניתוח ולבצע מעקבים. האם זהו הפוליפ שנראה באולטראסאוד? או שמדובר בממצא אחר? והאם יש סכנה להשאיר כלי דם שכזה ברחם ללא כריתתו?

שלום ריקי,
אנא הפני שאלתך לרופא נשים
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page