top of page

רישת דם

כאשר מקבלים תוצאות מעבדה של קרישת דם
מה הוא הסימון באותיות הלטיניות המצביע על כך ומה הם הערכים הנורמליים
המצבניעים על תקינות.

שלום יוחנן פלד,
קימות בדיקות רבות לבירור תקינות מערכת הקרישה.עליך לעבור את הבדיקות במסגרת מרפאה המטולוגית על ידי רופא המטולוג.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page