top of page

תוצאה של בדיקת דופלקס

נמצא שבתגובה למבחן ואלסלוה הודגם רפלוקס בוריד פמוראלי המשותף מימין.
מה זה אומר, מה המשמעות של זה על הרגל ועל כל הגוף? האם זה דורש טיפול מיידי ומה ממומלץ?
התיחסותכם
בכבוד רב
סיגל!

שלום,
יש פגיעה במסתמי הוריד הפופליטאלי.יש צורך בגרב אלסטית באופן קבוע
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page